Wat zijn houtpellets?

Houtpellets zijn geperste houtkorrels. Pellets kunnen gefabriceerd worden uit poeder gemalen reststromen zoals snoeihout, zaagsel, houtspaanders e.d. Daarnaast worden er ook specifieke bossen aangeplant waarmee hout geproduceerd kan worden. Pellets worden gefabriceerd in een doorsnee van gemiddeld 6 mm en een lengte van 10 tot 40 mm. Deze pellets worden zonder toevoeging van bindmiddelen onder hoge druk gefabriceerd met behulp van een gatenpatroon. Ze hebben een hoge verbrandingswaarde van ongeveer 18MJ/kg. hiermee komt 1,8 kilogram pellets overeen met ongeveer één liter stookolie of 1 m3 aardgas. omdat pellets zijn geperst onder hoge druk, hebben deze een hogere energiewaarde dan een blok hout. Naast pellets van de gebruikelijke diameter van 6 mm zijn er ook van ca. 12 mm diameter, voor industriële toepassingen zoals elektriciteitscentrales. Pellets zijn verkrijgbaar in zakken van 10, 15 of 20 kg en big bags (1000 kg pellets correspondeert met 1,5 kubieke meter).

 

Voordelen aan het gebruik van houtpellets:

1.  Milieuvriendelijk verwarmen: Pellets verbranden CO2-neutraal. Gedurende zijn groei neemt een boom CO2 op die dan bij de verbranding terug afgegeven wordt.

 1. Onuitputtelijke bron, dus zekerheid van beschikbaarheid. Vooral door het al of niet "economisch gestuurde" schaarser worden van buitenlandse brandstoffenleveranciers (gas- en olielanden) bieden pellets een zeer goed alternatief.
 2. Optimaal gebruik van reststromen: Het hergebruik van reststromen zoals houtsnippers, zaagsel en houtkrullen voorkomt dat deze stromen als afval worden gestort. Door ze als brandstof te gebruiken worden ze nuttig ingezet, wat positief voor milieu en economie.
 3. Prijsvoordeel ten opzichte van andere brandstoffen: Besparen van tussen de 20% en 50% van de energiekosten is goed mogelijk. De prijs is vrij stabiel. Beursspeculaties, internationale spanningen, tekorten of een oorlog in het nabije oosten hebben weinig invloed op de prijs van dit type hout.
 4. Opslag: pellets kunnen op een gewone droge afgesloten plaats als schuur of garage jaren bewaard blijven, bij voorkeur op een houten pallet.
 5. Emissies: houtpellets hebben een lagere emissie van rookgassen dan andere biobrandstoffen.
 6. Energie bij het fabriceren van de pellets. De totale (wellicht grijze) energie bedraagt ongeveer 2 à 3%. Dit is in vergelijking met gas (10%), stookolie (13%) en elektriciteit (30%) zeer weinig.
 7. Restant: pellets leveren slechts 0,5 tot 1% as die opgevangen wordt in de aslade van de pelletkachel en die perfect bruikbaar is als meststof voor de tuin.
 8. Schoon: er komt geen rook de kamer in als pellets worden bijgevuld (éénmaal per dag of per twee dagen).
 9.  Pellethaarden zijn ook verkrijgbaar als inbouwhaard.
 10.  De luxe van een gashaard en de gezelligheid van een haardvuur.
 11.  Pelletkachels kennen een subsidie regeling waardoor bij aankoop veel geld kan worden teruggehaald.

Energie en opslag

De hoeveelheid energie per droog volume is lager dan die van stookolie (5 kWh/kg voor pellets tegenover 11,9 kWh/kg voor olie). De opslag is echter eenvoudiger omdat er geen milieubeschermende maatregelen getroffen hoeven worden zoals bij olie.